תנאי שימוש - תקנון

בתקנון שלהלן, משמעות המונחים המוגדרים כאן, הם:

החברה – איריס לאביוד ייעוץ וייזום בע"מ – חלום ילדות  ח.פ 514349570

האתר - אתר האינטרנט www.halomyaldut.co.il 

1.  כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא ומסכים  לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

2. ביטול רכישת מנוי חצי שנתי יתבצע רק לאחר 2 חודשים מינימום וביטול רכישת מנוי שנתי יתבצע רק לאחר 4 חודשים מינימום. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח במייל לכתובתנו [email protected]  עד 10 ימים לפני סוף החודש, וזאת על מנת שלא נכין לשילוח את החבילה הבאה עבורכם. לדוגמא - אם לא תרצו לקבל את החבילה שאמורה להישלח בשבוע הראשון של מרץ, עליכם להודיע לנו לא יאוחר מה - 20 בפברואר.

3. צילומי המארזים באתר להמחשה בלבד

4. "חלום ילדות" – החברה, שולחת הקופסאות והמארזים לילדים ברחבי הארץ והעולם בשבוע הראשון של כל חודש. כלומר אם הזמנתם את הקופסה במהלך ינואר, תקבלו אותה בשבוע הראשון של פברואר. קופסא מהספרים נשלחת אליכם לסניף הקרוב לביתכם. יש באפשרותכם לבחור במשלוח עם שליח עד הבית. בבחירת האופציה הזו המשלוח יגיע אליכם עד 5 ימים מיום הרכישה. משלוחים צפונה מחיפה ואילת יגיעו אליכם עד 7 ימים מיום הרכישה ויהיו בתוספת תשלום. 

5. במידה וקיבלתם במארז ספר שכבר יש לכם אותו, על הלקוח – המזמין, חלה חובת החזרתו לחברה. מוסכם כי הספר, יוחזר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. עם קבלת הספר חזרה בחברה, "חלום ילדות" – החברה תשלח אליכם ספר נוסף במארז לחודש אחריו.

6. אין להעתיק, לשכפל, למכור, להפיץ, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

7. "חלום ילדות",  אוספת ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים באתר וכו'. לצורך כך אנו משתמשים בכלים שונים העומדים לרשותנו, המסייעים לנו לנטר את דפוסי הפעילות באתר, את מידת השימוש בתכנים ובשירותים השונים באתר ואת רכישת המארזים באתר. עיבוד המידע נועד אך ורק לצורך בקרה, מחקר, תחזוקה הגנה ושיפור השירותים הניתנים באתר והוא אינו מזהה אתכם באופן אישי.